MIRISI I OKUSI SUTLANSKE DOLINE

Današnji ubrzani stil života podiže količinu stresa kojega se možemo riješiti jedino povratkom prirodi. Mirnoća sela djeluje blagotvorno na cjelokupni čovjekov organizam i unosi svježu energiju. Hrvatsko zagorje ili «zelena zipka» ljudima potrebnim mira upravo pruža takvo utočište, obavijeno zelenilom šuma i dolina, gdje se sunce spaja s jezerima, potocima i rijekama. Takvu dolinu kao turističku destinaciju nudimo u Humu na Sutli kroz turistički tematski put «Mirisi i okusi Sutlanske doline».

Iako je na sve destinacije ovog Puta moguće prići osobnim automobilima, zalažemo se za aktivni odmor: pješačenje i biciklizam, uz konzumaciju hrane i pića sa seoskog stola. Proizvodi humskog sela proizvedeni su na tradicionalni način, te stihovi jednog osnovnoškolca iz humskog kraja „naša su jela fina i uz njih paše čašica vina“ u potpunosti odgovaraju ponudi ovog Puta. Ujedno, Hum na Sutli predstavlja bogatu povijesnu, sakralnu i kulturnu destinaciju.

O Sutlantskoj dolini

Općina Hum na Sutli po svom je zemljopisnom položaju većim dijelom okrenuta prema Sloveniji i Srednjoj Europi. Na svom teritoriju ima četiri granična prijelaza (međunarodni u Lupinjaku, međudržavni u Humu na Sutli, te dva malogranična, u Malom Taboru i Klenovcu Humskom. Time predstavlja sjeverozapadna „zelena vrata“ Hrvatske.

Ostale znamenitosti

Prvotno je Mali Tabor bio kaštel koji je kasnije pregrađen u barokni dvorac. Povijesni dokumenti spominju ga 1511. kao Kys Thabor. Bio je u posjedu Ivaniša Korvina (1490. – 1504.), Jurja Brandenburškog (1509.-1524) koji ga prodaje obitelji Rattkay u čijem je vlasništu sve do 1793. kada ga nasljeđuje njihov neaćak, barun Josip Wintershoffen.