KORISNE INFORMACIJE
Važni telefoni i adrese
Naziv i adresa
kontakt podaci

Međunarodni granični prijelaz Lupinjak

Međudržavni granični prijelaz Hum na Sutli

Hrvatske pošte, Pošta Hum na Sutli

Hum na Sutli 158

Ljekarna Hum na Sutli

Hum na Sutli bb

Dom Zdravlja Hum na Sutli

Hum na Sutli bb

Benzinska postaja

Lupinjak

Župni ured Taborsko

Hum na Sutli

Župni ured Prišlin

Prišlin

Matični Ured Hum na Sutli

Lastine 1

Dječji vrtic «Balončica»

Hum na Sutli bb

Osnovna škola Viktora Kovačića

Hum na Sutli 152

PŠ Prišlin

Prišlin 2

PŠ Druškovec

Druškovec Humski 97

PŠ Lupinjak

Lupinjak 52

PŠ Brezno

Brezno Gornje 37

PŠ Taborsko

Hum na Sutli

Knjižnica Hum na Sutli

Hum na Sutli 175

«Humkom» d.o.o. komunalno poduzeće

Lastine 1

tel.: 049/374-425

faks: 049/347-410

tel.: 049/341-130

tel.: 049/341-165

tel.: 049/341-049

tel.: 049/341-158

tel.: 049/347-530

faks: 049/347-533

tel.: 049/340-682

tel.: 049/340-505

tel.: 049/340-666

tel.: 049/341-143

faks: 049/341-028, 341-031

e-mail:mira.klasic@kr.htnet.hr

tel.: 049/341-162

faks: 049/341-255, 341-031

e-mail:os-hum-na-sutli-001@skole.htnet.hr

tel.: 049/340-608

tel.: 049/340-500

tel.: 049/347-304

tel.: 049/345-580

tel.: 049/340-607

tel.: 049/382-384

e-mail:knjiznica@humnasutli.hr

tel.: 049/340-097, 340-778

faks: 049/300-533

e-mail:humkom@humkom.hr